Grøn omstilling

Grøn Omstilling

Vi er i en branche der benytter mange kemikalier, olie og energi. Derfor mener jeg, at vi har et stort ansvar, og det ansvar tager jeg meget seriøst. Mit team og jeg, har mange gode snakke om hvordan vi kan bidrage positivt til ikke at belaste miljøet så meget. Vi har allerede nu taget et par skridt i den rigtige retning, vi har blandt andet udskiftet alle lyskilder til LED, hvilket har den betydning, at energiforbruget er mindsket med 45%, LED-rør er kvikksølvfri, også holder de længere end traditionelle rør. Vi har en aftale med en ANERKENDT aftager af vores spildolie, oliefiltre, brugte dæk, kølervæske og alt andet affald, SÅ VI ER SIKRE PÅ AT VORES AFFALD bliver håndteret korrekt, og at det der kan genbruges, også bliver det.! Alle sæber vi bruger til gulvvask, er biologisknedbrydelige, og vi opsamler dette vand, og sender det til genbrug.

Før i tiden havde vi et stort sortiment af sprayprodukter, hvilket vi har formindsket med 80% i dag, så vi sikrer os, at vi ikke bidrager til unødig bortskaffelse, eller til produktion af alle disse produkter. I talende stund, er vi ved at få udarbejdet et solcelle-projekt, så vi selv kan producere den strøm vi bruger, og derved undgår at belaste miljøet.

Vi er ved at undersøge mulighederne for at kunne bidrage til skovrejsning, så vi kan være med til at sikre vores børn, den bedste fremtid. Der er flere rigtige gode grunde til at plante træer, hvor blandet andet at kunne reducerer drivhusgasser, forbedre vandkvaliteten, og selvfølgeligt lagre CO2. Projektet er tænkt således, at vi ikke blot vil plante det antal træer der dækker vores klimaaftryk, men at gå skridtet videre, og derfor opnå en større virkning, så vi kan skubbe udviklingen i den rigtige retning.

Ja, vi er altid i udvikling, når det gælder den grønne omstilling.